ز تروست

(تغییرمسیر از تراست (انحصار)) تراست (به انگلیسی: Trust) از اتحاد چند شرکت که کالایی مشابه به هم تولید می‌کنند و سهم عمده‌ای از بازار را در اختیار . 6 41 يرشبا رصنع ا 2

2022-12-04
    ز اندرويد
  1. 1
  2. پی‌گیری
  3. در واقعیت
  4. صورت‌های مالی
  5. {تيمار}) =بكسر
  6. صفحات تصنيف «مواليد في ألباكركي»
  7. حزب ملی سوسیالیست کارگران آلمان
  8. مقدمة